Basisopleiding schuldbemiddeling voorinschrijven

Een nieuwe aanpak: eerst voorinschrijven!

 • SAM zal voorinschrijvingen houden op deze pagina tussen 21 september en 11 oktober 2020.
  Door deze voorinschrijving kunnen wij de deelnemers beter spreiden en kunnen wij inspelen op de noden van de diensten. 
 • Om jaarlijks goed te kunnen evalueren hoeveel opleidingsplaatsen er gewenst zijn bij alle erkende diensten voor schuldbemiddeling, zullen we deze voorinschrijvingen telkens heropstarten eind september. 

Welke gegevens moet ik bij voorinschrijving indienen?

 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mail en mobiel telefoonnummer van de kandidaat-deelnemer
 • functie van de kandidaat-deelnemer
 • aantal jaren ervaring met zowel budget- als schuldhulpverlening
 • naam, voornaam en e-mail van het diensthoofd of van de leidinggevende van de kandidaat
 • geschat aantal FTE's in de dienst (bevoegd voor) schuldbemiddeling
 • geschat aantal FTE's in die dienst die al een attest hebben behaald of die drie jaar relevante ervaring hebben.
 • twee voorkeurlocaties 

Waar vinden de basisopleidingen in 2021 plaats?

 • In het voorjaar (van half januari tot begin juni 2021): in Brugge, Gent, Antwerpen en Leuven
 • In het najaar (van half september tot einde februari 2021): moet nog bepaald worden

Waarom werken met voorinschrijvingen?

SAM wil personen voor wie de deelname echt dringt, graag zo snel mogelijk laten starten.

Onder ‘meest dringend’ verstaan wij:

 • personen die de opleiding verplicht moeten volgen
 • personen die door het attest van deze opleiding te behalen, de erkenning van hun instelling verzekeren.

We proberen ook rekening te houden met de werklast. Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn dat eenzelfde instelling verschillende personeelsleden in een keer wil inschrijven. Tegelijk blijft het voor SAM goed afwegen hoe we zoveel mogelijk instellingen tegelijk vooruit kunnen helpen.

Hoeveel kost de basisopleiding schuldbemiddeling in 2021?

 • Voor maatschappelijk werkers en juristen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling: 1175 euro.
 • Voor deelnemers met andere functies (advocaten, kandidaat gerechtsdeurwaarders, hulpverleners uit andere sectoren …) 1275 euro.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Jan Vansantvoet, stafmedewerker vorming Team schulden (vanaf half augustus)
tel. 0492 / 97 52 83
jan.vansantvoet@samvzw.be.