Basisopleiding schuldbemiddeling voorinschrijven

Waarom voorinschrijvingen?

 • Om jaarlijks een goed beeld te krijgen hoeveel opleidingsplaatsen er gewenst zijn bij alle erkende diensten voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Op basis van van alle ontvangen voorinschrijvingen die starten eind september tot en met 16 oktober 2020, stelt SAM de groepen samen voor 2021. We proberen zo aan de meest dringende opleidingsbehoeften tegemoet te komen. Ten laatste in de week na de herfstvakantie informeren we alle deelnemers over hun verdere inschrijving. 
 • Onder ‘meest dringend’ verstaan wij personen die de opleiding verplicht moeten volgen en/ofpersonen die door het attest van deze opleiding te behalen, de erkenning van hun instelling verzekeren.
 • We proberen ook rekening te houden met de werklast. Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn dat eenzelfde instelling  verschillende personeelsleden in een keer wil inschrijven. Tegelijk blijft het voor SAM goed afwegen hoe we zoveel mogelijk instellingen tegelijk vooruit kunnen helpen.
 • Na 16 oktober 2020 fungeert deze voorinschrijving als wachtlijst. Ben je verplicht tot of gebaat met deelname aan deze opleiding, aarzel dan niet om je voorinschrijving toch te doen; zo hebben we je kandidatuur en contacteren we je van zodra er een plaats is vrijgekomen. 
 • Heb je al een voorinschrijving ingevuld, maar kon je nog niet starten? In dat geval vroeg SAM je voorkeurlocatie al op voor 2021. Je hoeft dan ook geen nieuwe voorinschrijving te doen; 
  je krijgt eveneens ten laatste in de week na de herfstvakantie verdere info over je deelname. 

Welke gegevens moet ik bij voorinschrijving indienen?

 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mail en mobiel telefoonnummer van de kandidaat-deelnemer
 • functie van de kandidaat-deelnemer
 • aantal jaren ervaring met zowel budget- als schuldhulpverlening
 • naam, voornaam en e-mail van het diensthoofd of van de leidinggevende van de kandidaat
 • geschat aantal FTE's in de dienst (bevoegd voor) schuldbemiddeling
 • geschat aantal FTE's in die dienst die al een attest hebben behaald of die drie jaar relevante ervaring hebben.
 • twee voorkeurlocaties 

Waar vinden de basisopleidingen in 2021 plaats?

 • In het voorjaar (van half januari tot begin juni 2021): in Brugge, Gent, Antwerpen en Leuven
 • In het najaar (van half september tot einde februari 2022): Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt 

Hoeveel kost de basisopleiding schuldbemiddeling in 2021?

 • Voor maatschappelijk werkers en juristen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling: 1300 euro.
 • Voor deelnemers met andere functies (advocaten, kandidaat gerechtsdeurwaarders, hulpverleners uit andere sectoren …) 1400 euro.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Jan Vansantvoet, stafmedewerker vorming Team schulden 
tel. 0492 / 97 52 83
jan.vansantvoet@samvzw.be.