Basisopleiding schuldbemiddeling

Wat en voor wie?

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Het decreet van 24-07-1996 stelt aan die OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden namelijk enkele vereisten met het oog op het verkrijgen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling. Zo moet een erkende dienst beschikken over een maatschappelijk werker en een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten allebei ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring, ofwel een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam 'Basisopleiding schuldbemiddeling' aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

Ook hulpverleners betrokken bij de algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen kunnen dankzij deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaring opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk. Indien de capaciteit het toelaat, staat deze opleiding tot slot ook open voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.