Basisopleiding schuldbemiddeling voorinschrijven

Een nieuwe aanpak: eerst voorinschrijven!

 • SAM houdt voorinschrijvingen op deze pagina vanaf half september 2020 voor de basisvormingen 2021. 
  Alle voorinschrijvingen uit vorige periode konden we positief beantwoorden. Er zijn dus geen plaatsen meer dit najaar. 

 • Om jaarlijks goed te kunnen evalueren hoeveel opleidingsplaatsen er gewenst zijn bij alle erkende diensten voor schuldbemiddeling, zullen we deze voorinschrijvingen telkens heropstarten eind september. 

Welke gegevens moet ik bij voorinschrijving indienen?

 • naam, voornaam, geboortedatum, e-mail en mobiel telefoonnummer van de kandidaat-deelnemer
 • functie van de kandidaat-deelnemer
 • aantal jaren ervaring met zowel budget- als schuldhulpverlening
 • naam, voornaam en e-mail van het diensthoofd of van de leidinggevende van de kandidaat
 • geschat aantal FTE's in de dienst (bevoegd voor) schuldbemiddeling
 • geschat aantal FTE's in die dienst die al een attest hebben behaald of die drie jaar relevante ervaring hebben.
 • twee voorkeurlocaties 

Waar vinden de basisopleidingen in 2021 plaats?

 • Nog te bepalen, maar zeker in alle Vlaamse provincies 

Waarom werken met voorinschrijvingen?

SAM wil personen voor wie de deelname echt dringt, graag zo snel mogelijk laten starten.

Onder ‘meest dringend’ verstaan wij:

 • personen die de opleiding verplicht moeten volgen
 • personen die door het attest van deze opleiding te behalen, de erkenning van hun instelling verzekeren.

We proberen ook rekening te houden met de werklast. Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn dat eenzelfde instelling verschillende personeelsleden in een keer wil inschrijven. Tegelijk blijft het voor SAM goed afwegen hoe we zoveel mogelijk instellingen tegelijk vooruit kunnen helpen.

Hoeveel kost de basisopleiding schuldbemiddeling vanaf 2021?

 • Voor maatschappelijk werkers en juristen van erkende instellingen voor schuldbemiddeling: 1175 euro.
 • Voor deelnemers met andere functies (advocaten, kandidaat gerechtsdeurwaarders, hulpverleners uit andere sectoren …) 1275 euro.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Jan Vansantvoet, stafmedewerker vorming Team schulden (vanaf half augustus)
tel. 0492 / 97 52 83
jan.vansantvoet@samvzw.be.