Inschrijvingen voor 2021

De plaatsen voor de basisvormingen in 2020 zijn allemaal ingenomen. Sinds dit jaar werken wij met een voorinschrijving die start in september voor het volgende cursusjaar. 

Je kan je dus niet meer opgeven op de wachtlijst voor 2020, gezien er nog kandidaten zijn die we nog geen plaats hebben kunnen toewijzen. 

Vanaf midden september kan je je opnieuw registreren voor de vormingen van 2021.

Hoe kom je dit te weten? Heel simpel, registreer je voor onze nieuwsbrief op www.samvzw.be (je duidt eventueel het thema schulden extra aan) en je krijgt een melding als de pre-registraties worden open gezet. Vul de vragenlijst ten laatste in en in november krijg je te horen of je al dan niet kan deelnemen aan een basisvorming in het voor- of najaar. Je krijgt dan een uitnodiging om je definitief in te schrijven.