De cursus

Sommige mensen hebben het moeilijk om zelfstandig te wonen. Zij hebben behoefte aan begeleiding. In deze tweedaagse cursus leer je hoe zo’n begeleiding er moet uitzien en wat je als hulpverlener in het begeleid wonen kunt of moet doen.

We doorlopen de verschillende fases van het begeleidingsproces aan de hand van praktijkvoorbeelden. We volgen daarbij de methodiek van de ‘critical-time-intervention’. Die methodiek is specifiek bedoeld om mensen te begeleiden die de overgang doorlopen van een instelling naar meer zelfstandig wonen.

Programma 

Alle dagen beginnen om 9.30 uur (onthaal vanaf 9 uur) en eindigen om 16.30 uur.

Dag 1: vrijdag 4 december 

We maken kennis met elkaar en met het kader waarin we werken. Het grootste deel van deze dag gaat naar het methodisch kader van critical time intervention.

Dag 2: dinsdag 8 december 

We diepen het methodisch kader verder uit met observaties en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Hier ligt de nadruk op doen en oefenen. We staan ook uitgebreid stil bij de lastigere situaties: Wat bij stagnatie? Wat bij terugval?

Dag 3: vrijdag 11 december

We bespreken casussen van op de werkplek van de deelnemers. We wisselen ook good practices uit vanuit de werkplekken van de verschillende deelnemers. In het laatste deel staan we nog stil bij het verdere traject van de deelnemers: we helpen elkaar bij het plannen van verdere leertrajecten.