Discretie biedt veiligheid

Gedachtewisseling

Ben jij praktijkwerker in de jeugdhulpverlening, OCMW, CAW, opbouwwerk... en voel jij ook steeds meer de verwachting om informatie te delen?  Denk met ons mee na over werken in vertrouwen als basis voor goed sociaal werk.

Om tot goede afgestemde zorg te komen is informatie-uitwisseling tussen sociale professionals en derden steeds vaker nodig. Samenwerking en dus ook gegevensdeling zijn nodig om gepaste zorg te bieden, zeker in situaties waarin de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar is of er overlast dreigt. Hoe gaan we daarmee om zonder de drempel van sociaal werk te verhogen, de relatie met de cliënt in gevaar te brengen, of onze eigen opdracht te belasten?

Na enkele inspirerende toelichtingen ga je samen van gedachten wisselen over hoe omgaan met het vertrouwen van cliënten vandaag.  

Programma

09u00 digitaal onthaal

09u30 inleidingen

10u00 wisselende debatrondes rond verschillende subthema’s in kleine groep

12u00 plenaire afsluiter en debat

12u30 einde