De opleiding

Aansluiten bij de emotionele ontwikkeling is een standaard geworden in het ondersteunen van mensen. Niet alleen binnen de gehandicaptenzorg of psychiatrie: ook in sectoren zoals onderwijs en jeugdzorg wordt dit steeds meer gemeengoed.

Om goed aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van een persoon, is het van belang dat je daar een goed zicht op hebt. Met deze opleiding trainen we jou om de SEO-R²-  en SEO-V-schalen af te nemen. Daarna kan je als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag.

Voor deze cursus heb je voldoende voorkennis nodig van SEO (zie voorwaarden onder praktisch).

Het programma

Onderwerpen die aan bod komen / werkwijze:

 1. Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling

 2. Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V:

  • Uitgangspunten
  • Ontwikkeling en structuur
  • Richtlijnen voor gebruik
  • Complementariteit SEO-R² en SEO-V
  • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning
  • Oefenen met casuïstiek: op basis van dossierstudie, video,…
  • Intervisie
  • Ervaringen uit praktijk
  • Borging in klinische praktijk

3. Test voor certificaat

Lesgevers: Joris Marrecau en Bram Wijnhoven