GPMI, de kanarie in de mijn van sociale bescherming

Project Baskuul

Er worden steeds meer voorwaarden gekoppeld aan de toekenning van sociale rechten. Rechten verschuiven naar plichten, zodat enkel wie ‘zijn best doet’ nog in aanmerking komt. Dat laat zich ook scherp voelen in de verplichte invoering van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). Het GPMI is een contract dat een leefloongerechtigde moet ondertekenen in ruil voor het recht op leefloon.

Het project Baskuul van Samenlevingsopbouw Brussel ijvert er samen met leefloners, de sector Samenlevingsopbouw en middenveldorganisaties voor dat het recht op leefloon als laatste vangnet gegarandeerd blijft.

Floor Michielsen licht het project toe. Ze gaat in op de samenwerking over dit thema in Samenlevingsopbouw en binnen een brede coalitie van middenveldorganisaties. 

Tip! Diezelfde dag is er in de voormiddag de infosessie ‘Wegwijs in sociale bescherming’. 

Voor wie?

Sociale professionals

Datum

Donderdag 26 november 2020
13.30 - 16.30 uur

Locatie

Online. De link wordt enkele dagen op voorhand aan de deelnemers bezorgd. 

Begeleider

Floor Michielsen
Samenlevingsopbouw Brussel

Prijs

20 euro