Online communiceren in jeugdhulp en jeugdwelzijnswerk: inspireer en laat je inspireren

De eerste corona-lockdown dwong de jeugdhulp en het jeugdwelzijnswerk om snel en creatief over te stappen naar digitale communicatiemiddelen. Beeldbellen werd plots een hit. Wat blijft daar vandaag van overeind? Wat hebben de afgelopen maanden ons geleerd? En met welke vragen zitten we nog voor de toekomst?

UC Leuven-Limburg en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, organiseren over dit onderwerp vier intervisiemomenten voor sociale professionals. Jouw vragen over digitale communicatie met kwetsbare kinderen en jongeren staan er centraal.

Aan bod komen:
  • beeldbellen (13 november)
  • kwetsbare doelgroepen online bereiken (24 november)
  • juridische en ethische uitdagingen (10 december)
  • sociale media gebruiken (15 december).

Deelnemen is gratis. Het geeft je de mogelijkheid om van collega’s te leren en om uit te wisselen.

Houd zeker de communicatiekanalen van UCLL en SAM in het oog. We gaan de inspirerende praktijken uit deze intervisies ook verder verspreiden naar het werkveld.

Stel alvast je vragen en deel je praktijk:

Je krijgt na je inschrijving een mail met link naar een invulformulier om je vragen alvast door te geven en je praktijk voor te stellen, vul dit zeker in.