Strategisch handelen en onderhandelen

Sterk aan de onderhandelingstafel

Veranderingsprocessen bouw je doelgericht op. Je werkt een strategische alliantie uit, gericht op het beoogde veranderingsperspectief.

In deze driedaagse training werken we met dilemma’s die opduiken in onderhandelingssituaties, op het vlak van inhoud, sfeer, procedure, macht en achterban.

Onderhandelen gaat ook over de combinatie van weten, kunnen en willen. Deze drie aspecten krijgen in de training volop aandacht.

We gaan in op:

  • onderhandelen als houding bij netwerkcontacten
  • communicatieve aspecten
  • noodzakelijke vaardigheden om goed voorbereid aan een onderhandelingstafel te verschijnen.

Linda Accou, vormingswerker, zorgt voor een combinatie van theorie, ervaringsuitwisseling, discussie en oefeningen. Ze baseert zich voor deze driedaagse training op het onderhandelingsmodel van Mastenbroek.

deelnemers

Sociale professionals

Data

Dinsdag 6, 13, 20 oktober 2020
9.30 - 16.30 uur

Locatie

AROMA, Brussel

Begeleider

Linda Accou
In-tense

Prijs

180 euro