Uithuiszetting voorkomen door preventieve woonbegeleiding

Thuisloosheid voorkomen is beter dan ze te moeten oplossen. Daarom krijgt preventie veel aandacht in een visie gericht op het beëindigen van thuisloosheid. 

Deze cursus concentreert zich op de problematiek van de uithuiszetting: hoe kan je vanuit de hulpverlening dit probleem helpen verminderen?

De werkvorm die dat doet heet 'preventieve woonbegeleiding'. Het is een vorm van outreachende woonbegeleiding, waarbij je al op de cliënt afstapt nog voor die zelf een hulpvraag heeft gesteld.

Je werkt ook samen met sociale huisvestingsactoren, private verhuurders, OCMW's, vrederechters.

Programma

  • We komen tot een omschrijving van het probleem van de uithuiszetting.
  • Je krijgt een overzicht van het beleid en de regelgeving rond uithuiszetting.
  • Je krijgt inzicht in preventieve woonbegeleiding. Hoe werkt het?
  • Je leert waarop je moet letten bij samenwerking met huisvestingsactoren, private verhuurders, OCMW's, vrederechters. We bekijken ook de deontologische aandachtspunten.
  • Je oefent met cliëntsituaties: je krijgt zicht op de fases in het begeleidingsproces en de methodische aandachtspunten daarbij.